Наблегнете на семейството

    Исус и Неговите пророци постоянно говорят за важността на семейството. За съжаление, надпреварващите се изисквания на живота понякога стават причина да пренебрегваме хората, които имат по-голямо значение. През тази Свята седмица, отделете време да следвате ученията на Исус, като отделяте малко повече време на семейството си.

    ТРИ НАЧИНА ДА НАПРАВИТЕ ПРОМЕНИ В ЖИВОТА СИ:

    1. Докоснете се до вашите предци, като научите за тях от своите родители, баби и дядовци.
    2. Обадете се на родителите си. Те ще се радват да ви чуят. Вземете решение да говорите с тях по-често.
    3. Кога беше последният път, когато имахте съдържателен разговор с вашите деца? Седнете с всяко едно от тях и ги разпитайте за живота им.