Всички статии

  Вземането от причастието е свещена и освещаваща привилегия. Да правим това ни позволява по-пълно да черпим от Господната сила.
  Колкото повече изучавам живота на Джозеф Смит и историята на Църквата, толкова повече осъзнавам, че Възстановяването е и продължава да бъде процес.
  Сестра Джийн Б. Бингам чува Исус Христос чрез топлото уверение, че върши правилното.
  Сестра Бони Х. Гордън и сестра Шарън Юбанк изпратиха видео записи с надеждата, че сестрите в областта ще могат да получат техните послания и да почувстват тяхната обич.
  През 1995 г. Църквата издаде официално изявление относно важността на семействата със заглавие „Семейството: прокламация към света“.
  Научих, че Бог винаги присъства в живота ми, дори и може би най-вече, когато се чувствам напълно изгубен и забравен.
  Научих, че правилата са, за да се спазват, и че Бог благославя с чудеса онези, които на драго сърце Му се покоряват.
  Бог със сигурност може да ни говори с глас, който да чуем, но Той почти винаги избира да изпраща прости мисли и чувства в сърцата и умовете ни.
  Когато размишлявам за това как чувам гласа Господен, си спомням за това, че откровенията се предават чрез Светия Дух по много начини
  На 1 август 2020 г. ще се извършат промени в президентството на област Източна Европа на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни
  Заради Исус Христос ние можем да победим страха, болката и самотата. Този Великден почувствайте изцеление чрез Спасителя. #ЧуйтеГо този Великден.