ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  Колкото повече изучавам живота на Джозеф Смит и историята на Църквата, толкова повече осъзнавам, че Възстановяването е и продължава да бъде процес.
  Сестра Джийн Б. Бингам чува Исус Христос чрез топлото уверение, че върши правилното.
  Сестра Бони Х. Гордън и сестра Шарън Юбанк изпратиха видео записи с надеждата, че сестрите в областта ще могат да получат техните послания и да почувстват тяхната обич.
  През 1995 г. Църквата издаде официално изявление относно важността на семействата със заглавие „Семейството: прокламация към света“.
  Научих, че Бог винаги присъства в живота ми, дори и може би най-вече, когато се чувствам напълно изгубен и забравен.
  Научих, че правилата са, за да се спазват, и че Бог благославя с чудеса онези, които на драго сърце Му се покоряват.
  #Чуйте Го във вашето сърце и вашия ум