ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  Господ ви вижда. Не сте невидими за Него. Той обича усилията, които полагате и които никой друг не може да види. Вие сте безценни и Той ви цени с всичките ваши особености и индивидуални черти.
  Осветете Света като служите на ближния си
  Ние биваме спасени, като приемем Неговото съвършено Единение и полагаме максимални усилия да Го следваме. Пътят ни на ученичество ще включва провали отново и отново.
  С годините се научих да не допускам миналото ми или одобрението на другите хора да определят дали се уважавам.
  През живота ни ще има отминаващи периоди с изпитания, но най-големите трудности в живота ни вероятно ще останат с нас до края.
  Старейшина Дитер Ухтдорф предлага пет неща, които всеки може да прави, за да участва във великото поръчение на Спасителя да помага при събирането на Израил.
  Сестрите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни присъстваха на специално събрание със старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли
  5 и 6 октомври (събота и неделя) 2019 г., 10:00 ч. и 14:00 ч. местно време