ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  Президент Ръсел М. Нелсън наскоро публикува на своите страници в социалните медии следното послание
  Президент Ръсел М. Нелсън кани хората по целия свят да постят на 29 март 2020 г. за облекчение от пандемията COVID-19.
  Нашият Небесен Отец и Неговият Син Исус Христос ни познават, обичат и се грижат за нас.
  В Писанията само в няколко свещени случая хората чуват гласа на Небесния Отец.
  Делото на Възстановяването трябва да бъде продължено от нас точно толкова, колкото е трябвало да бъде започнато от Джозеф Смит.
  Видението на Джозеф Смит поставя началото на Възстановяването на Евангелието на Господ – Възстановяване, което продължава и днес.
  Господ ви вижда. Не сте невидими за Него. Той обича усилията, които полагате и които никой друг не може да види. Вие сте безценни и Той ви цени с всичките ваши особености и индивидуални черти.
  Ако искаме да вървим напред, трябва да ГЛЕДАМЕ напред. Ако можех да поставя цел за вас, тя би била да се молите за напътствие.