Гледайте към Бог

    В последната седмица от живота Си, Исус се обръща към Своя Небесен Отец за сила и подкрепа. През тази свята седмица, вие също можете да се обръщате към Бог в усилията си да промените живота си и да го направите по-добър. Какво може да направите, за да подсилите своята връзка с Бог този Великден?

    ТРИ НАЧИНА ДА НАПРАВИТЕ ПРОМЕНИ В ЖИВОТА СИ:

    1. Колко често се молите на Бог? Поставете си цел да се молите през тази седмица както сутрин, така и вечер. Поканете и друг човек да прави същото.
    2. Търсете в Писанията учения, които ни доближават към Бог. Споделете кратък пост в Интернет за това, което сте научили.
    3. Как бихте могли по-пълно да се възползвате от жертвата и любовта на Исус Христос? Вземете решение дали има нещо във вашия живот, което ви пречи да се чувствате близо до Него.