Всички статии

  Следвайки примера на Спасителя, се опитвам да се съсредоточавам по-малко над нещата, които „трябва“ да правя и повече над нещата, които е важно да правя
  В сградата на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе Вечер край огнището със старейшина Патрик Кийрън от Президентството на Седемдесетте.
  В сградата на клон Сливен на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г.
  Спазване, изучаване и преподаване на Евангелието
  Промяната е възможна заради Него
  Промяната е възможна заради Него
  Промяната е възможна заради Него
  Целта е обръщане във вярата
  Промяната е възможна заради Него
  Домът е централното място за изучаване на Евангелието
  Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да участват в 189-тата годишна обща конференция, която ще се състои на 6 и 7 април 2019 г.
  Силата на писанията в нашия живот