189-та годишна обща конференция

  Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да участват в 189-тата годишна обща конференция, която ще се състои на 6 и 7 април 2019 г.

  Членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, както и други ръководители на Църквата, ще изнесат своите вдъхновяващи и напътстващи речи по време на следните сесии:

  Членове гледат общата конференция

  Съботна сутрешна сесия – 6 април (събота), 10.00 ч. (местно време)

  Съботна следобедна сесия -  6 април (събота), 14.00 ч. (местно време)

  Сесия на свещеничеството: сесия за всички носители на свещеничеството - 6 април (събота), 18.00 ч. (местно време)

  Неделна сутрешна сесия – 7 април (неделя), 10.00 ч. (местно време)

  Неделна следобедна сесия - 7 април (неделя), 14.00 ч. (местно време)

   

  Начини за участване в конференцията от България

  Може да гледате излъчването на живо в главната страница на Църквата LDS.org. На 13 и 14 април 2019 г. във всеки клон на Църквата в България ще имате възможността да гледате отново всяка една от сесиите с осигурен превод на български език. Всички сесии от общата конференцията ще бъдат записани и архивирани, за да можете да ги гледате отново на conference.lds.org. или прочетете в списание Лиахона.

  Да се подготвим за конференцията

  Конференцията ни предоставя възможност да получим лично откровение, докато слушаме съветите и напътствията на живите пророци. Задаването на въпроси ще ни помогне да се подготвим за конференцията и за получаването на такова откровение.

  Също така можем да се подготвим като научим повече за живота на нашите ръководители.

  Да поканим други

  Хора от други религии също са поканени да участват в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете на Църквата са насърчавани да канят други хора лично или чрез социалните мрежи.